POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ

§ 1
[informacje ogólne]

1.    Strona internetowa www.risenet.pl (dalej: „Strona Internetowa) jest prowadzona przez Risenet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000637823, NIP: 7010615155, REGON: 365432917, e-mail: marek.skotarek@risenet.pl (dalej: „Administrator”).
2.    W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
3.    Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy wypełnianiu formularza kontaktowego i zapisywaniu się na newsletter), stosowania plików cookies oraz stosowania narzędzi takich jak Hotjar, Google Analytics, Facebook Pixel oraz komentowania przez Użytkowników artykułów na Stronie Internetowej.
4.    Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.

§ 2
[dane osobowe]

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Risenet sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000637823, NIP: 7010615155, REGON: 365432917, e-mail: marek.skotarek@risenet.pl.
2.    Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może zbierać a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
1)    skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz kontaktowy - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2)    statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest weryfikacja sposobu korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.    Administrator może udostępnić dane Użytkowników swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych oraz podmioty świadczące usługi marketingowe.
4.    W przypadku danych przetwarzanych w celu skontaktowania się z Użytkownikiem, dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 lat od momentu, kiedy przestały być przetwarzane przez Administratora lub niezwłocznie w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą.
5.    W przypadku danych przetwarzanych w celu statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, Administrator może przetwarzać dane przez okres 3 lat od dnia ich zebrania..
6.    Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1)    prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
2)    prawo do sprostowania danych osobowych;
3)    prawo do usunięcia danych osobowych;
4)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5)    prawo do przeniesienia danych osobowych;
6)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.    W celu wykonania powyższych Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem.

§ 3
[pliki cookies i narzędzia wykorzystywane na stronach internetowych]

1.    W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
2.    Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
3.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1)    dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
2)    tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
4.    W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5.    Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
6.    Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
7.    Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
8.    Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
9.    Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
1)    przeglądarka Firefox;
2)    przeglądarka Chrome;
3)    przeglądarka Microsoft Edge;
4)    przeglądarka Opera;
5)    przeglądarka Safari.
10.    Administrator może wykorzystywać na Stronie Internetowej narzędzie Hotjar, którego celem jest analizowanie zachowania Użytkownika podczas korzystania przez niego ze Strony Internetowej. Hotjar rejestruje sposób poruszania się Użytkownika po Stronie Internetowej (w tym np. nawigację czy ruch kursora). Administrator nie pozyskuje jednak za pomocą tego narzędzia żadnych innych danych Użytkownika. Narzędzie to jest używane przez Administratora jedynie w celu analizowania i optymalizacji funkcjonowania Strony Internetowej. Więcej informacji na temat polityki prywatności Hotjar można znaleźć pod adresem www.hotjar.com. Istnieje również możliwość wyłączenia przez danego Użytkownika możliwości analizowania jego zachowania na Stronie Internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
11.    Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google, które swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Narzędzie to służy do analizy statystyk stron internetowych.
12.    Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel, które jest narzędziem analitycznym pomagającym mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w witrynie, co w konsekwencji umożliwia prowadzenie skuteczniejszych kampanii reklamowych.